Home

Waarde bezoeker,

Welkom op de website van Herendispuut Ad Alta Pueri. We bieden u hier een beknopte impressie van de historie die ons prachtige dispuut rijk is en wijzen u graag op de mooie woorden van ons lijflied. Hiermee hopen we u een goede indruk te geven van ons dispuut. Voor vragen of opmerkingen verzoek ik u zich tot ons te richten door gebruik van het contactformulier. Wij hopen onszelf en u dit jaar in het bijzonder te verblijden met ons 2e lustrum. Ook Aapril zal dit jaar weer groots gevierd worden. De planning vindt u onder het kopje Aapril.

Ik groet u met een trotse brul,

Henk Hildering
Praeses Herendispuut Ad Alta Pueri